Poskytované služby

Opravy fasád nezateplených bytových domov

Obnovy obvodového plášťa Obnova obvodového plášťa bytových domov
Opravy fasád Opravy fasád
Nátery fasád Nátery fasád
Aplikácie termoizolačných náterov Aplikácie termoizolačných náterov
Opravy tesnosti dilatačných panelových špár Opravy tesnosti dilatačných panelových špár
Čistenie fasád  
Opravy vonkajších stien balkónov Opravy vonkajších stien balkónov

Opravy fasád zateplených bytových domov

Odstraňovanie rias a plesní z fasád Odstraňovanie rias a plesní z fasád
Čistenie fasád Čistenie fasád
Nátery zateplených fasád Nátery zateplených fasád
Opravy zatepľovacích systémov Opravy zatepľovacích systémov

Výrub rizikových stromov

Výrub stromov postupným spilovaním Výrub rizikových stromov postupným spilovaním
Úpravy korún stromov  

Strechy

Nátery plechových striech Nátery plechových striech
Nátery drevených šindľov Nátery drevených šindľov
Nátery striech kostolných veží  
Opravy tiel komínov Opravy tiel komínov
Čistenie striech  
Čistenie odkvapových žľabov a zvodov Čistenie odkvapových žľabov a zvodov
Inštalácie a opravy bleskozvodových sústav Inštalácie a opravy bleskozvodových sústav
Odstraňovanie snehu a cencúľov  
Odstraňovanie nepotrebných STA antén, vedení Odstraňovanie nepotrebných STA antén, vedení

Ostatné práce

Umývanie okien, presklených plôch Umývanie okien, presklených plôch
Montáž, výmena reklamných bannerov Montáž, výmena reklamných bannerov
Montáž, údržba osvetlenia reklamných plôch Montáž, údržba osvetlenia reklamných plôch
Inštalácia zábran proti vtáctvu (hroty, siete) Inštalácia zábran proti vtáctvu (hroty, siete)
Asanácia priemyselných tehlových komínov  

Obsah stránky

O nás
Referencie
Poskytované služby
Obnova bytových domov
Opravy zatepľovacích systémov
Termoizolačný náter
Čo robiť keď...
Kontakt