Náter plechovej strechy

Náter strechyNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, pôvodný náter sa odlupoval, miestami sa vyskytovala korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola jedonáterová syntetická hmota v dvoch náteroch.


 

Lokácia Banícka 32, Malachov
Zadanie Náter plechovej strechy rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2012
Fotografie Objekt pred zásahom Náter plechovej strechy Náter plechovej strechy Objekt po zásahu Objekt po zásahu