Oprava zatepľovacieho systému náterom

Oprava fasády náterom

Zatepľovací systém štítových stien tohto objektu vzhľadom na svoj vek vykazoval známky poškodenia a znečistenia. Poškodenie systému či už mechanické (vtáctvom), poveternostnými vplyvmi (vlasové trhliny na vrchnej omietke), alebo znečistením (živná pôda pre tvorbu rias a plesní) by časom prerástlo do bodu, kedy by už bola nutná veľká rekonštrukcia systému s použitím lešenia. Jednoduchým a relatívne lacným zásahom boli odstránené všetky problémy a výrazne sa predĺžila životnosť zatepľovacieho systému, a aj zvýšila jeho estetická hodnota. Použitá bola náterová hmota na báze silikónu so samočistiacimi vlastnosťami a vysokou farebnou stálosťou. 

Lokácia Radvanská 5 - 8, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne opravy a náter fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Júl 2016
Fotografie Umývanie schodiskových presklení Penetrácie fasády Oprava fasády náterom Oprava fasády náterom Oprava fasády náterom