Inštalácia zábran proti vtáctvu

Inštalácia zábran proti vtáctvuAtika bytového domu bola znečistená exkrementami holubov, rovnako ako aj parapetné dosky a hrozilo riziko šírenia chorôb. Estetická hodnota objektu klesala z dôvodu znečistenia. Po inštalácii hrotov proti vtáctvu sa vyriešili všetky problémy. 

Lokácia 29. augusta 29, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia zábran proti vtáctvu (hroty)
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia Október 2012
Fotografie Inštalácia hrotov proti vtáctvu Inštalácia hrotov proti vtáctvu Objekt po zásahu Objekt po zásahu