Lokálne odstraňovanie havarijneho stavu

Oprava fasády špricovaním

Vrchná omietka daného objektu vzhľadom na svoj vek už nespĺňala svoju funkciu, navyše dochádzalo k jej uvoľňovaniu. Objekt má naplánovanú veľkú rekonštrukciu, avšak daný stav bolo nutné urýchlene vyriešiť, aby nedošlo k zraneniam, či škodám na majetku, lokálnym odstránením havarijneho stavu. Po odstránení uvoľnených častí fasády bola táto dočasne zakonzervovaná cementovým prednástrekom (špric). Zlá prístupnosť niektorých častí fasády si vyžiadala inštaláciu horolezeckých štandov.

 

Lokácia Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne odstraňovanie havarijneho stavu (opadávanie omietky)
Objekt Štátna opera, Banská Bystrica
Realizácia August 2016
Fotografie Poškodenie vrchnej omietky Poškodenie vrchnej omietky Inštalácia horolezeckých štandov Ochranné siete Aplikácia cementového prednástreku Aplikácia cementového prednástreku Aplikácia cementového prednástreku Objekt po zásahu