Čo robiť keď...

...hrozí nebezpečenstvo padania snehu z balkónových striešok?

Nebezpečenstvo padania snehu

Zachytávač snehu

 

 

 

Predíďte nebezpečenstvu úrazu a škodám na majetku jednoduchým a lacným riešením, inštaláciou zachytávačov snehu. Inštalácie realizujeme na plechové aj škridlové strechy. Zachytávače sa dodávajú v širokej škále farebných odtieňov.


...máte nepotrebnú spoločnú televíznu anténu?

Nepotrebná a nebezpečná spoločná anténa

 

 

 

Vo väčšine prípadov sú staré a nepotrebné STA antény v havarijnom stave a zbytočne znižujú estetickú hodnotu objektu. Predíďte nebezpečenstvu úrazu a škodám na majetku pádom antény, jej odstránením.


...Vám znepríjemňuje život vtáčí trus?

Znečistenie vtáctvom

Hroty proti vtáctvu

 

 

 

Znečisteniu a v neposlednom rade šíreniu chorôb zabránite inštaláciou zábran proti vtáctvu. Na výber sú dve alternatívy, hroty, alebo siete. Hrotov ako aj sietí existuje veľa druhov a rozmerov, inštalujú sa na strechy, rímsy, odkvapové žľaby a zvody, parapety, podhľady (proti lastovičkám), sochy a pod. Po obhliadke objektu Vám navrhneme najvhodnejšie riešenie.


...sa objavia riasy a plesne na zateplenej fasáde objektu?

Zateplená fasáda napadnutá riasami a plesňami

Zateplená fasáda napadnutá riasami a plesňami

 

 

 

V prípade napadnutia fasády objektu riasami a plesňami v závislosti od druhu a kvantity, Vám navrhneme najvhodnejšie riešenie na ich odstránenie. Výskyt rias a plesní znižuje životnosť zatepľovacieho systému, estetickú hodnotu objektu a samotný komfort bývania. Odstraňovanie je preto dôležité, pre zachovanie funkčnosti a predĺženie životnosti zatepľovacieho systému, z estetických a v neposlednom rade aj z hygienických dôvodov. (odstraňovanie rias a plesní zo zateplenej fasády)


...je zateplená fasáda objektu znečistená?

Znečistená zateplená fasáda

Znečistená zateplená fasáda po vysokotlakovom vyčistení a aplikácii náterovej hmoty

 

 

 

Znečistenie zateplených fasád je možné vidieť na každom kroku, týka sa hlavne štítových stien, ktoré boli zatepľované ako prvé. Zvýšte estetickú hodnotu a v neposlednom rade životnosť zatepľovacieho systému Vášho bytového domu jednoduchým riešením, čím je vysokotlakové čistenie a následný náter fasády náterovou hmotou s vysokou farebnou stálosťou a samočistiacimi schopnosťami. (čistenie zateplenej fasády)


...je zateplená fasáda objektu poškodená?

Mechanické poškodenie zateplenej fasády

Zateplená fasáda poškodená vtáctvom

 

 

 

Väčšina zateplených bytových a rodinných domov po čase už zďaleka nevyzerá ako kedysi. Dôvodom je poškodenie vrchnej omietky či už vtáctvom, alebo pôsobením klimatických podmienok. Zvýšte estetickú hodnotu a zabráňte ďalšiemu poškodzovaniu zatepľovacieho systému vášho bytového či rodinného domu opravením fasády a jej natretím. Nenechajte poškodenie zájsť do bodu, kedy už bude potrebná nákladná rekonštrukcia. (opravy poškodenia omietky zateplenej fasády)


...Vaša plechová strecha už nevyzerá ako kedysi?

Plechová strešná krytina vyžadujúca opravu

Plechová strešná krytina po aplikácii náterovej hmoty

 

 

 

Plechové strechy na bytových, či rodinných domoch vyžadujú rovnakú pozornosť a starostlivosť, ako každá iná časť domu. Plechová krytina strechy má pri správnej údržbe vysokú životnosť, kľudne aj 100 rokov. V prípade, že sa na plechovej krytine začnú objavovať skorodované miesta, prípadne miesta s popraskaným, alebo odlúpeným ochranným náterom, je nutné túto opraviť vhodným technologickým postupom. Nečakajte až kým bude nutná v dôsledku korózie finančne nákladná výmena celej plechovej krytiny.


...odkvapový systém neplní svoju funkciu?

Nefunkčný odkvapový systém v dôsledku znečistenia odkvapového žľabu

Nefunkčný odkvapový systém v dôsledku znečistenia odkvapového žľabu

 

 

 

Odkvapový systém plní funkciu odvodu dažďovej vody. V prípade jeho nefunkčnosti dochádza k pretekaniu vody cez odkvapový žľab, čo má za následok špinenie fasády, okien, parapetov a pod. Pravidelná údržba je preto nevyhnutná. Treba ju vykonať aspoň raz ročne, hlavne v blízkosti stromov, najlepšie na jeseň, po opadaní lístia. Odkvapové žľaby bývajú obľúbeným miestom pre hniezdenie vtáctva, v dôsledku čoho býva žľab znečistený vtáčím trusom, čo pre odkvapový systém znamená výrazné zníženie jeho životnosti. Pravidelným čistením, použitím zábran proti vtáctvu a v prípade objavenia korózie, opravením vhodným technologickým postupom, zabezpečíte správnu funkčnosť a dlhú životnosť odkvapového systému.


...máte podozrenie na nefunkčnosť Vašej bleskozvodovej sústavy? 

Ilustračné foto blesku

Opravy bleskozvodových sústav

 

 

 

Bleskozvodová sústava je nenápadná, no zároveň neoddeliteľná súčasť objektov. Nefunkčnosť, alebo závady tejto sústavy sa prejavia až pri zásahu bleskom, kedy už býva neskoro. Pravidelná kontrola a údržba je preto nevyhnutná. Závady spočívajú napr. v korózii vedení, v nedostatočnom kotvení, v nesprávnom uzemnení a pod. Predíďte následkom spôsobených zásahom do nefunkčnej sústavy jej diagnostikou a prípadnou opravou.


Obsah stránky

O nás
Referencie
Poskytované služby
Obnova bytových domov
Opravy zatepľovacích systémov
Termoizolačný náter
Čo robiť keď...
Kontakt