Oprava a náter fasády

Oprava a náter fasády výťahových šáchtZatepľovanie bytového domu si vyžadovalo aj obnovu fasády výťahových šácht, ktorá bola zrealizovaná lokálnym vyspravením a vrchným náterom v dvoch vrstvách. V rámci úspory financií na zatepľovanie, sa nájomníci rozhodli použiť termoizolačnú náterovú hmotu.


 

Lokácia Tulská 97 - 101, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter fasády výťahových šácht
Objekt Bytový panelový dom, 9 poschodí
Realizácia Jún 2008
Fotografie Aplikácia termoizolačnej náterovej hmoty Aplikácia termoizolačnej náterovej hmoty Aplikácia termoizolačnej náterovej hmoty Objekt po zásahu Oprava a náter fasády výťahových šácht