Referencie

Opiľovanie konárov horolezeckou technikou

Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou

Konáre týchto stromov boli opílené pre ich zasahovanie do elektrických rozvodov. Použitá bola horolezecká technika, kvôli blízkej cestnej komunikácii a okolitému oploteniu.
 


 

 

Lokácia Areál spoločnosti Polyston, s.r.o., Badín
Zadanie Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia Marec 2019
Fotografie Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie konárov horolezeckou technikou

 

Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou

Obnova obvodového plášťa pre tento objekt bola už nevyhnutná. Fasáda vykazovala značné poškodenie poveternostnými vplyvmi (olúpaná omietka, trhliny), rovnako na tom bolo aj tesnenie dilatačných panelových špár. Nájomníci sa vzhľadom na relatívne mierne zimy v tejto oblasti, rozhodli pre obnovu termoizolačným náterom. Fasádu pred aplikáciou náteru bolo nutné vyspraviť, rovnako ako aj dilatačné špáry. Na opravu a náter lodžií bolo použité lešenie, pre zlý prístup horolezeckou technikou...

 

 

Lokácia Kpt. Nálepku 29, 31, Levice
Zadanie Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Júl - August 2018
Fotografie Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou Obnova obvodového plášťa bytového domu termoizolačnou náterovou hmotou

 

Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

Tento strom bolo nutné opíliť, pre hroziace riziko úrazu a pre hroziace riziko škôd na majetku. Strom bol vyschnutý, v jeho korune sa nachádzali odlomené konáre, ktoré mohli pri veternom počasí kedykoľvek spadnúť. Použitá bola horolezecká technika, kvôli blízkej cestnej komunikácii a okolitému oploteniu.


 

 

Lokácia Záhradkárska osada, Banská Bystrica
Zadanie Postupné opiľovanie stromu horolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia November 2018
Fotografie Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

 

Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády

Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien

Vrchná omietka tohto zatepľovacieho systému vzhľadom na svoj vek bola poškodená (vlasové trhliny, poškodenie vtáctvom) a znečistená. Oprava bola vykonaná lokálnym vyspravením, vysokotlakovým čistením a náterom. Použitá bola náterová hmota na báze silikónu so samočistiacimi vlastnosťami a vysokou farebnou stálosťou.


 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 15 - 20, Banská Bystrica
Zadanie Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia Apríl 2018
Fotografie Objekt pred zásahom Wapovanie fasády Wapovanie fasády Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Čistenie a obnova zateplenej fasády

Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom

Severná stena tohto bytového domu bola napadnutá plesňami. Vzhľadom na vek zatepľovacieho systému (cca 12 rokov) by len chemické čistenie nepomohlo, bolo nutné fasádu obnoviť náterom. Fasáda bola ošetrená prípravkom na likvidáciu mikroorganizmov a vysokotlakovo vyčistená. Následná hĺbková penetrácia a aplikácia náterovej hmoty v dvoch vrstvách, vyriešila všetky problémy viditeľné, ako aj skryté (vlasové trhliny, poškodenie omietky, nesúdržnosť skladby systému a pod.) a výrazne predĺži životnosť zatepľovacieho systému.
 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 22 - 26, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia August - September 2017
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády (wap) Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Hniezda v zateplenej fasáde

Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva

Poškodeniu zateplenej fasády hniezdením vtáctva sa nevyhol ani tento bytový dom. Vzhľadom na veľké množstvo vyďobaných dier nad sebou, bola oprava vykonaná prearmovaním sklotextilnou mriežkou a omietnutím celého zvislého pásu v šírke cca 30 cm. Oprava bola nevyhnutná nielen kvôli postupnému poškodzovaniu zatepľovacieho systému zvetrávaním, ale hlavne kvôli prenikaniu vlhkosti do jedného z bytov.
 
 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 15 - 20, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Október 2017
Fotografie Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva

 

Výrub stromov horolezeckou technikou

Výrub stromu postupným spilovaním

Povolenie na výrub týchto troch smrekov bolo vydané pre narúšanie základov rodinného domu ich koreňmi. Na výrub bola použitá horolezecká technika, kvôli blízkosti objektu, plota a cestnej komunikácie. 
 

 

Lokácia Rodinný dom, Rimavská Sobota
Zadanie Výrub stromov postupným spilovaním s použitím horolezeckej techniky
Objekt Rodinný dom
Realizácia August 2017
Fotografie Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním

 

Výrub stromu postupným spilovaním

Výrub stromu postupným spilovaním

Majitelia museli nechať tento orech odstrániť pre hroziace riziko úrazu, či škôd na majetku. Strom mal vážne poškodený (prasknutý) kmeň, pravdepodobne po zásahu blesku. Vzhľadom na okolie stromu, bolo ho nutné spíliť postupne stromolezeckou technikou, istiac lanom jednotlivé spílené konáre.
 

 

Lokácia Rodinný dom, Rimavská Sobota
Zadanie Výrub stromu postupným spilovaním
Objekt Rodinný dom
Realizácia Júl 2017
Fotografie Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním

 

Čistenie fasády od rias a plesní

Severná 26 - 28, Banská Bystrica

Tento bytový dom ako aj väčšina podobných, mal severnú stenu napadnutú riasami a plesňami. K tomuto faktu výrazne prispela neďaleká výstavba severného obchvatu rýchlostnej cesty R1. Nadmerná prašnosť počas prác spôsobila najprv znečistenie fasády, čo neskôr prerástlo k výskytu rias a plesní. Fasáda bola ošetrená prípravkom na likvidáciu mikroorganizmov a vysokotlakovo vyčistená. Následná hĺbková penetrácia a aplikácia náterovej hmoty v dvoch vrstvách, vyriešila všetky problémy viditeľné, ako aj skryté (vlasové trhliny, poškodenie omietky, nesúdržnosť skladby systému a pod.) a výrazne predĺži životnosť zatepľovacieho systému.


 

 

Lokácia Severná 26, 28, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie fasády od rias a plesní protiplesňovým systémom
Objekt Bytový dom, 9 poschodí
Realizácia Jún 2017
Fotografie Objekt napadnutý riasami a plesňami Objekt napadnutý riasami a plesňami Wapkovanie fasády Wapkovanie fasády Náter špaliet Náter fasády Vyspravovanie poškodených častí fasády Objekt po nátere Objekt po nátere Objekt po nátere Objekt po nátere

 

Náter dreveného obkladu strechy kostola

Farský kostol sv. Františka Assiského, Poniky

Farský kostol sv. Františka Assiského pochádza zo začiatku 14. storočia. Jeho strešnú krytinu tvoria drevené šindle, ktoré sú aj napriek svojmu veku vo výbornom stave vďaka pravidelnej údržbe. Na náter bola použitá lazúra Lazurtop ako komplexná ochrana dreva s UV filtrom. Náter bol aplikovaný v dvoch vrstvách.


 

Lokácia Do hája 9, Poniky
Zadanie Náter dreveného obkladu strechy kostola
Objekt Farský kostol sv. Františka Assiského, Poniky
Realizácia September 2016
Fotografie Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Objekt po zásahu

 

Stránky