Čistenie a obnova zateplenej fasády

Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom

Severná stena tohto bytového domu bola napadnutá plesňami. Vzhľadom na vek zatepľovacieho systému (cca 12 rokov) by len chemické čistenie nepomohlo, bolo nutné fasádu obnoviť náterom. Fasáda bola ošetrená prípravkom na likvidáciu mikroorganizmov a vysokotlakovo vyčistená. Následná hĺbková penetrácia a aplikácia náterovej hmoty v dvoch vrstvách, vyriešila všetky problémy viditeľné, ako aj skryté (vlasové trhliny, poškodenie omietky, nesúdržnosť skladby systému a pod.) a výrazne predĺži životnosť zatepľovacieho systému.
 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 22 - 26, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia August - September 2017
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády (wap) Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu