Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády

Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien

Vrchná omietka tohto zatepľovacieho systému vzhľadom na svoj vek bola poškodená (vlasové trhliny, poškodenie vtáctvom) a znečistená. Oprava bola vykonaná lokálnym vyspravením, vysokotlakovým čistením a náterom. Použitá bola náterová hmota na báze silikónu so samočistiacimi vlastnosťami a vysokou farebnou stálosťou.


 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 15 - 20, Banská Bystrica
Zadanie Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia Apríl 2018
Fotografie Objekt pred zásahom Wapovanie fasády Wapovanie fasády Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu