Výrub stromov horolezeckou technikou

Výrub stromu postupným spilovaním

Povolenie na výrub týchto troch smrekov bolo vydané pre narúšanie základov rodinného domu ich koreňmi. Na výrub bola použitá horolezecká technika, kvôli blízkosti objektu, plota a cestnej komunikácie. 
 

 

Lokácia Rodinný dom, Rimavská Sobota
Zadanie Výrub stromov postupným spilovaním s použitím horolezeckej techniky
Objekt Rodinný dom
Realizácia August 2017
Fotografie Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním