Referencie

Montáž odkvapového oplechovania

Montáž odkvapového oplechovaniaMontáž odkvapového oplechovania na schodiskové presklenie bola zrealizovaná z dôvodu zatekania do interiérov.
 

Lokácia Rudohorská 28, Banská Bystrica
Zadanie Montáž odkvapového oplechovania na schodiskové presklenie
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Júl 2012
Fotografie Objekt pred zásahom Namontované odkvapové oplechovanie Objekt po zásahu

 

Umývanie okien, montáž slnečných clôn

Umývanie okien, rámov a parapetovUmývanie okien, rámov a parapetov bolo uskutočnené v rámci pravidelnej údržby. Vzhľadom na letné a slnečné počasie boli aj nainštalované slnečné clony. 

Lokácia Nám. Ľ. Štúra 31, Banská Bystrica
Zadanie Umývanie okien, rámov a parapetov, montáž slnečných clôn
Objekt Obchodné centrum JOPA
Realizácia Jún 2012
Fotografie Umývanie okien zlaňovanie cez slnolamy Umývanie okien Umývanie okien Montáž slnolamov Vysokotlakové čistenie okien Vysokotlakové čistenie okien Inštalácia slnečných clôn

 

Inštalácia odvetrávacích mriežok

Inštalácia odvetrávacích mriežokOdvetrávacie mriežky bolo nutné nainštalovať, dôvodom bolo, že sa na ne pri zatepľovaní akosi pozabudlo.
 

Lokácia Moskovská 11, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia odvetrávacích mriežok na zatepľovací systém
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Jún 2012
Fotografie Inštalácia odvetrávacích mriežok Inštalácia odvetrávacích mriežok

 

Náter oceľovej konštrukcie a podhľadu

Náter oceľovej konštrukcie a podhľaduNáter konštrukcie a podhľadu bol zrealizovaný v rámci obnovy vysunutej časti výrobnej haly.
 

Lokácia Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča
Zadanie Náter oceľovej konštrukcie a podhľadu vysunutej časti výrobnej haly
Objekt Výrobná hala
Realizácia Jún 2012
Fotografie Čistenie konštrukcie a podhľadu Aplikácia základného náteru Aplikácia základného náteru Aplikácia základného náteru Aplikácia vrchného náteru Aplikácia vrchného náteru Aplikácia vrchného náteru Aplikácia vrchného náteru

 

Náter plechovej strechy

Náter strechyNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, pôvodný náter sa odlupoval, miestami sa vyskytovala korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola jedonáterová syntetická hmota v dvoch náteroch.


 

Lokácia Banícka 32, Malachov
Zadanie Náter plechovej strechy rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2012
Fotografie Objekt pred zásahom Náter plechovej strechy Náter plechovej strechy Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Náter zateplenej fasády štítovej steny

Náter zateplenej fasády štítovej stenyZateplená fasáda štítovej steny bytového domu bola poškodená a znečistená. Po lokálnom vyspravení, vysokotlakovom čistení a napenetrovaní, bola na fasádu aplikovaná náterová hmota na báze silikónu. Estetická hodnota zatepľovacieho systému po tomto zásahu určite stúpla.


 

Lokácia Imatra 2450 / 2, 4, 6, Zvolen
Zadanie Náter fasády štítovej steny
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Apríl 2012
Fotografie Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia penetračného náteru Aplikácia prvého náteru Aplikácia druhého náteru Objekt po zásahu

 

Náter plechovej strechy, omietnutie fasády

Náter plechovej strechy, omietnutie fasádyNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, vyskytovala sa na nej korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola jedonáterová syntetická hmota v dvoch náteroch. Omietnutie fasády malo ochranný aj estetický význam.


 

Lokácia Staré Hory časť Polkanová
Zadanie Náter plechovej strechy a omietnutie fasády rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2012
Fotografie Náter plechovej strechy Aplikácia omietky Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Sanácia fasády

Sanácia fasádySanácia fasády bola vykonaná z dôvodu poškodenia a následného zvetrávania. Hrozilo nebezpečenstvo úrazu padaním uvoľnených častí fasády. Nakoľko sa počíta s celkovou opravou fasády, oprava spočívala len v odstránení uvoľnených častí, ošetrení obnažených armatúr a vyspravení poškodených častí fasády.


 

Lokácia Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Zadanie Sanácia poškodených častí fasády
Objekt FNsP F. D. Roosevelta, blok B2, 15 poschodí
Realizácia Marec 2012
Fotografie Odstraňovanie uvoľnených častí fasády  Ošetrovanie armatúr Sanácia fasády

 

Oprava netesnosti dilatačných panelových špár

Oprava netesnosti dilatačných panelových špárLokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár bola vykonaná z dôvodu zatekania a vlhnutia stien v interiéry.
 

Lokácia Magurská 35 - 39, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava netesnosti dilatačných panelových špár
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Október 2011
Fotografie Tmelenie panelových špár Tmelenie panelových špár

 

Montáž odkvapového oplechovania

Montáž odkvapového oplechovaniaPod zatepľovací systém atiky bolo namontované odkvapové oplechovanie z dôvodu stekania dažďovej vody po fasáde a tvorby fľakov.
 

Lokácia Podháj 43 - 47, Banská Bystrica
Zadanie Montáž odkvapového oplechovania
Objekt Bytový dom, 5 poschodí
Realizácia November 2011
Fotografie Montáž odkvapového oplechovania Montáž odkvapového oplechovania

 

Stránky