Blog používateľa libor

Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády

Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien

Vrchná omietka tohto zatepľovacieho systému vzhľadom na svoj vek bola poškodená (vlasové trhliny, poškodenie vtáctvom) a znečistená. Oprava bola vykonaná lokálnym vyspravením, vysokotlakovým čistením a náterom. Použitá bola náterová hmota na báze silikónu so samočistiacimi vlastnosťami a vysokou farebnou stálosťou.


 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 15 - 20, Banská Bystrica
Zadanie Vysokotlakové čistenie a náter zateplenej fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia Apríl 2018
Fotografie Objekt pred zásahom Wapovanie fasády Wapovanie fasády Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Čistenie a obnova zateplenej fasády

Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom

Severná stena tohto bytového domu bola napadnutá plesňami. Vzhľadom na vek zatepľovacieho systému (cca 12 rokov) by len chemické čistenie nepomohlo, bolo nutné fasádu obnoviť náterom. Fasáda bola ošetrená prípravkom na likvidáciu mikroorganizmov a vysokotlakovo vyčistená. Následná hĺbková penetrácia a aplikácia náterovej hmoty v dvoch vrstvách, vyriešila všetky problémy viditeľné, ako aj skryté (vlasové trhliny, poškodenie omietky, nesúdržnosť skladby systému a pod.) a výrazne predĺži životnosť zatepľovacieho systému.
 

 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 22 - 26, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie fasády napadnutej plesňami a obnova zatepľovacieho systému náterom
Objekt Bytový dom, 7 poschodí
Realizácia August - September 2017
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády (wap) Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu

 

Hniezda v zateplenej fasáde

Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva

Poškodeniu zateplenej fasády hniezdením vtáctva sa nevyhol ani tento bytový dom. Vzhľadom na veľké množstvo vyďobaných dier nad sebou, bola oprava vykonaná prearmovaním sklotextilnou mriežkou a omietnutím celého zvislého pásu v šírke cca 30 cm. Oprava bola nevyhnutná nielen kvôli postupnému poškodzovaniu zatepľovacieho systému zvetrávaním, ale hlavne kvôli prenikaniu vlhkosti do jedného z bytov.
 
 

Lokácia Námestie Ľ. Štúra 15 - 20, Banská Bystrica
Zadanie Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Október 2017
Fotografie Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva Lokálna oprava zatepľovacieho systému poškodeného hniezdením vtáctva

 

Výrub stromov horolezeckou technikou

Výrub stromu postupným spilovaním

Povolenie na výrub týchto troch smrekov bolo vydané pre narúšanie základov rodinného domu ich koreňmi. Na výrub bola použitá horolezecká technika, kvôli blízkosti objektu, plota a cestnej komunikácie. 
 

 

Lokácia Rodinný dom, Rimavská Sobota
Zadanie Výrub stromov postupným spilovaním s použitím horolezeckej techniky
Objekt Rodinný dom
Realizácia August 2017
Fotografie Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním

 

Výrub stromu postupným spilovaním

Výrub stromu postupným spilovaním

Majitelia museli nechať tento orech odstrániť pre hroziace riziko úrazu, či škôd na majetku. Strom mal vážne poškodený (prasknutý) kmeň, pravdepodobne po zásahu blesku. Vzhľadom na okolie stromu, bolo ho nutné spíliť postupne stromolezeckou technikou, istiac lanom jednotlivé spílené konáre.
 

 

Lokácia Rodinný dom, Rimavská Sobota
Zadanie Výrub stromu postupným spilovaním
Objekt Rodinný dom
Realizácia Júl 2017
Fotografie Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním Výrub stromu postupným spilovaním

 

Čistenie fasády od rias a plesní

Severná 26 - 28, Banská Bystrica

Tento bytový dom ako aj väčšina podobných, mal severnú stenu napadnutú riasami a plesňami. K tomuto faktu výrazne prispela neďaleká výstavba severného obchvatu rýchlostnej cesty R1. Nadmerná prašnosť počas prác spôsobila najprv znečistenie fasády, čo neskôr prerástlo k výskytu rias a plesní. Fasáda bola ošetrená prípravkom na likvidáciu mikroorganizmov a vysokotlakovo vyčistená. Následná hĺbková penetrácia a aplikácia náterovej hmoty v dvoch vrstvách, vyriešila všetky problémy viditeľné, ako aj skryté (vlasové trhliny, poškodenie omietky, nesúdržnosť skladby systému a pod.) a výrazne predĺži životnosť zatepľovacieho systému.


 

 

Lokácia Severná 26, 28, Banská Bystrica
Zadanie Čistenie fasády od rias a plesní protiplesňovým systémom
Objekt Bytový dom, 9 poschodí
Realizácia Jún 2017
Fotografie Objekt napadnutý riasami a plesňami Objekt napadnutý riasami a plesňami Wapkovanie fasády Wapkovanie fasády Náter špaliet Náter fasády Vyspravovanie poškodených častí fasády Objekt po nátere Objekt po nátere Objekt po nátere Objekt po nátere

 

Búranie komínov, náter plechovej krytiny strechy

Pohostinstvo Bystrička

Búranie komínov na západnej strane strechy bolo nutné vykonať z dôvodu vykazovania značného poškodenia železobetónových čiapok, ako aj tehlových tiel. Komíny boli jednak nefunkčné a hlavne nebezpečné, kvôli možnému spôsobeniu škôd na majetku. Postupné rozoberanie bolo jediným možným riešením, aby nedošlo k poškodeniu strechy a aby nedošlo k padaniu sute do blízkeho potoka. Komíny boli rozobraté pod úroveň strechy, otvory boli uzavreté.

Pôvodný náter strechy bol na cca 50. % plochy olúpaný, dôvodom bola aplikácia predošlého náteru na ešte nevyzretý pozinkovaný plech. Po očistení na streche ostali mapy pôvodnej farby, ktoré mali s podkladom dobrú súdržnosť, čo po aplikácii náterovej hmoty spôsobilo nedokonalosť estetickej stránky. Z hľadiska funkčnosti a ochrany strechy je všetko v poriadku. Použitá bola antikorózna náterová hmota Renokov v dvoch vrstvách.
 

Lokácia Terézie Vansovej 23, Banská Bystrica
Zadanie Búranie komínov postupným rozoberaním, náter plechovej strechy
Objekt Pohostinstvo Bystrička
Realizácia Apríl 2017
Fotografie Plechová strecha vykazujúca známky poškodenia Búranie konínov Plechová strecha vykazujúca známky poškodenia Plechová strecha po nátere Plechová strecha po nátere Plechová strecha po nátere

 

Náter dreveného obkladu strechy kostola

Farský kostol sv. Františka Assiského, Poniky

Farský kostol sv. Františka Assiského pochádza zo začiatku 14. storočia. Jeho strešnú krytinu tvoria drevené šindle, ktoré sú aj napriek svojmu veku vo výbornom stave vďaka pravidelnej údržbe. Na náter bola použitá lazúra Lazurtop ako komplexná ochrana dreva s UV filtrom. Náter bol aplikovaný v dvoch vrstvách.


 

Lokácia Do hája 9, Poniky
Zadanie Náter dreveného obkladu strechy kostola
Objekt Farský kostol sv. Františka Assiského, Poniky
Realizácia September 2016
Fotografie Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Náter dreveného obkladu strechy kostola Objekt po zásahu

 

Lokálne odstraňovanie havarijneho stavu

Oprava fasády špricovaním

Vrchná omietka daného objektu vzhľadom na svoj vek už nespĺňala svoju funkciu, navyše dochádzalo k jej uvoľňovaniu. Objekt má naplánovanú veľkú rekonštrukciu, avšak daný stav bolo nutné urýchlene vyriešiť, aby nedošlo k zraneniam, či škodám na majetku, lokálnym odstránením havarijneho stavu. Po odstránení uvoľnených častí fasády bola táto dočasne zakonzervovaná cementovým prednástrekom (špric). Zlá prístupnosť niektorých častí fasády si vyžiadala inštaláciu horolezeckých štandov.

 

Lokácia Štátna opera, Národná 11, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne odstraňovanie havarijneho stavu (opadávanie omietky)
Objekt Štátna opera, Banská Bystrica
Realizácia August 2016
Fotografie Poškodenie vrchnej omietky Poškodenie vrchnej omietky Inštalácia horolezeckých štandov Ochranné siete Aplikácia cementového prednástreku Aplikácia cementového prednástreku Aplikácia cementového prednástreku Objekt po zásahu

 

Oprava zatepľovacieho systému náterom

Oprava fasády náterom

Zatepľovací systém štítových stien tohto objektu vzhľadom na svoj vek vykazoval známky poškodenia a znečistenia. Poškodenie systému či už mechanické (vtáctvom), poveternostnými vplyvmi (vlasové trhliny na vrchnej omietke), alebo znečistením (živná pôda pre tvorbu rias a plesní) by časom prerástlo do bodu, kedy by už bola nutná veľká rekonštrukcia systému s použitím lešenia. Jednoduchým a relatívne lacným zásahom boli odstránené všetky problémy a výrazne sa predĺžila životnosť zatepľovacieho systému, a aj zvýšila jeho estetická hodnota. Použitá bola náterová hmota na báze silikónu so samočistiacimi vlastnosťami a vysokou farebnou stálosťou. 

Lokácia Radvanská 5 - 8, Banská Bystrica
Zadanie Lokálne opravy a náter fasády štítových stien
Objekt Bytový dom, 8 poschodí
Realizácia Júl 2016
Fotografie Umývanie schodiskových presklení Penetrácie fasády Oprava fasády náterom Oprava fasády náterom Oprava fasády náterom

 

Stránky