Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou

Tento strom bolo nutné opíliť, pre hroziace riziko úrazu a pre hroziace riziko škôd na majetku. Strom bol vyschnutý, v jeho korune sa nachádzali odlomené konáre, ktoré mohli pri veternom počasí kedykoľvek spadnúť. Použitá bola horolezecká technika, kvôli blízkej cestnej komunikácii a okolitému oploteniu.


 

 

Lokácia Záhradkárska osada, Banská Bystrica
Zadanie Postupné opiľovanie stromu horolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia November 2018
Fotografie Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou Postupné opiľovanie stromov horolezeckou technikou