Sanácia fasády

Sanácia fasádySanácia fasády bola vykonaná z dôvodu poškodenia a následného zvetrávania. Hrozilo nebezpečenstvo úrazu padaním uvoľnených častí fasády. Nakoľko sa počíta s celkovou opravou fasády, oprava spočívala len v odstránení uvoľnených častí, ošetrení obnažených armatúr a vyspravení poškodených častí fasády.


 

Lokácia Námestie L. Svobodu 1, Banská Bystrica
Zadanie Sanácia poškodených častí fasády
Objekt FNsP F. D. Roosevelta, blok B2, 15 poschodí
Realizácia Marec 2012
Fotografie Odstraňovanie uvoľnených častí fasády  Ošetrovanie armatúr Sanácia fasády