Náter plechovej strechy, omietnutie fasády

Náter plechovej strechy, omietnutie fasádyNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, vyskytovala sa na nej korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola jedonáterová syntetická hmota v dvoch náteroch. Omietnutie fasády malo ochranný aj estetický význam.


 

Lokácia Staré Hory časť Polkanová
Zadanie Náter plechovej strechy a omietnutie fasády rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Máj 2012
Fotografie Náter plechovej strechy Aplikácia omietky Objekt po zásahu Objekt po zásahu