Výmena častí odkvapových žľabov

Oprava tiel komínov a vikierovVýmena častí odkvapových žľabov bola vykonaná z dôvodu ich značného poškodenia koróziou. Poškodenie vzniklo vplyvom pôsobenia vtáčích exkrementov, ktorých prítomnosť v miestach poškodenia bola značná. Pri zrážkach odkvapový žľab neplnil svoju funkciu, dochádzalo k presakovaniu. Výmena celého odkvapového systému nebola nutná, nakoľko zvyšná časť je v dobrom stave. Pre budúcnosť by tento problém vyriešila inštalácia zábran proti vtáctvu (hroty).

 

Lokácia Hronské predmestie 5, Banská Bystrica
Zadanie Výmena častí odkvapových žľabov
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia November 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie tela komína Hrubé vyspravenie tela komína