Výmena časti odkvapového žľabu

Oprava tiel komínov a vikierovVýmena časti odkvapového žľabu bola vykonaná z dôvodu jeho značného poškodenia koróziou. Pri zrážkach odkvapový žľab neplnil svoju funkciu, dochádzalo k presakovaniu. Výmena celého odkvapového systému nebola nutná, nakoľko zvyšná časť je v dobrom stave. 

Lokácia Trieda SNP 43, 45, Banská Bystrica
Zadanie Výmena časti odkvapového žľabu
Objekt Bytový dom, 4 poschodia
Realizácia Október 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Poškodenie tela komína Hrubé vyspravenie tela komína Osádzanie rohovníkov na telá komínov Armovanie sklotextilnou mriežkou