Výmena bleskozvodov

Výmena vedení bleskozvodovej sústavyVedenia bleskozvodovej sústavy boli značne skorodované a už nespĺňali príslušné normy. Výmena vedení bola zrealizovaná z dôvodu jej obnovy. 

Lokácia Mládežnícka 43, Banská Bystrica
Zadanie Výmena vedení bleskozvodovej sústavy
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia September 2010
Fotografie Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy Výmena vedení bleskozvodovej sústavy