Úprava bleskozvodových vedení

Úprava bleskozvodových vedeníVzhľadom na prechod už existujúcej bleskozvodovej sústavy z pasívnej na aktívnu, bolo nutné podľa noriem znásobiť kotvenie bleskozvodových vedení. 

Lokácia Špitálska 4, Banská Štiavnica
Zadanie Úprava bleskozvodových vedení
Objekt Stredná odborná škola obchodu a služieb
Realizácia Apríl 2013
Fotografie Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení Úprava bleskozvodových vedení