Spílenie stromu stromolezeckou technikou

Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou

Tento strom bol spílený kvôli jeho blízkosti pri objekte a možným škodám na majetku. Suché konáre padali na strechu, navyše korene narúšali základy. Pre bezprostrednú blízkosť spomínaného objektu musela byť použitá stromolezecká technika a strom musel byť spílený postupne.
 

 


 


 

 

Lokácia Záhradkárska oblasť, Kováčová
Zadanie Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou
Objekt  
Realizácia September 2019
Fotografie Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou Postupné spilovanie stromu stromolezeckou technikou