Oprava ukotvenia plynovodu

Oprava ukotvenia plynovoduVplyvom času a vibrácii spôsobených vetrom, došlo k uvoľneniu kotiev plynovodu. Včasným zásahom sa všetko uviedlo do pôvodného stavu a zabránilo sa možnému pádu celého plynovodu, tým aj riziku úrazu a väčším škodám na majetku. 

Lokácia Zámlynie 781, Brusno
Zadanie Oprava ukotvenia plynovodu
Objekt Bytový panelový dom, 3 poschodia
Realizácia Február 2013
Fotografie Objekt prd zásahom Oprava ukotvenia plynovodu Oprava ukotvenia plynovodu Objekt po zásahu