Oprava poškodenej fasády vtáctvom

Oprava poškodenej fasády zatepľovacieho systému vtáctvomZatepľovací systém štítovej steny bytového domu bol poškodený vtáctvom. Včasnou opravou sa predišlo ďalšiemu poškodzovaniu vplyvom zatekania a zvetrávania zatepľovacieho systému a obnovila sa jeho funkčnosť v mieste poškodenia. Oprava spočívala v upchatí otvoru, v presieťkovaní a v aplikácii vrchnej omietky.


 

Lokácia Kráľovohoľská 16 - 19, Banská Bystrica
Zadanie Oprava poškodenej fasády zatepľovacieho systému vtáctvom
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August 2013
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Upchatie otvoru a armovanie sklotextilnou mriežkou Aplikácia vrchnej omietky