Oprava a náter fasády, umývanie okien

Oprava a náter fasády, umývanie okienZatepľovanie bytového domu si vyžadovalo aj obnovu fasády schodiskových a chodbových presklení, ktorá bola zrealizovaná lokálnym vyspravením a vrchným náterom v dvoch vrstvách. Na záver bolo ešte uskutočnené umývanie schodiskových a chodbových presklení. 

Lokácia Tatranská 109, Banská Bystrica
Zadanie Oprava a náter fasády, umývanie okien
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Júl 2009
Fotografie Objekt pred zásahom Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Umývanie okien Objekt po zásahu Aplikácia náterovej hmoty