Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému celého objektu

Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému

Fasáda tohto bytového domu vykazovala známky znečistenia a výskytu plesní (predovšetkým na severnej strane), a to už po piatich rokoch. Na niektorých miestach boli dokonca nájdené vlasové trhliny vo vrchnej omietke. Nájomníci sa rozhodli pre likvidáciu plesní na celom objekte, čím zabránili opätovnej tvorbe plesní a výrazne predĺžili životnosť celého zatepľovacieho systému. Pre tento krok by sa mali rozhodnúť všetky spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorých zatepľovací systém vykazuje známky či už rias a plesní, znečistenia, alebo poškodenia. Rovnako by tak mali urobiť spoločenstvá, ktorých zatepľovací systém má už viac ako 10 rokov. Na likvidáciu bol použitý protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách.

 

Lokácia Medvedzie 167 / 37, Tvrdošín
Zadanie Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému celého objektu
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia August - September 2014
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Aplikácia likvidátora plesní Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia náterovej hmoty, prvý náter Aplikácia náterovej hmoty, prvý náter Aplikácia náterovej hmoty, náter špaliet Aplikácia náterovej hmoty, druhý náter Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu