Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému

Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému

Severná stena zatepleného bytového domu bola napadnutá plesňami v značnom rozsahu, preto odstránenie bolo nevyhnutné z estetických a hlavne hygienických dôvodov. Dôvodom výskytu plesní bol vek zatepľovacieho systému cca 15 rokov a samozrejme aj orientácia napadnutej steny na sever. Ďalšou príčinou bol aj tvar severnej steny do písmena U. Na likvidáciu bol použitý protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách.
 

Lokácia Sitnianska 21, Banská Bystrica
Zadanie Odstraňovanie plesní zo zatepľovacieho systému
Objekt Bytový panelový dom, 12 poschodí
Realizácia Júl 2014
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia penetračného náteru Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu