Náter plechovej strechy

Náter plechovej strechy rodinného domuNáter strechy si už vyžadoval jej predošlí stav, vyskytovala sa na nej korózia. Náterom sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu strechy a zvýšila sa aj estetická hodnota objektu. Použitá bola základná a vrchná syntetická náterová hmota. 

Lokácia Banícka 29, Malachov
Zadanie Náter plechovej strechy rodinného domu
Objekt Rodinný dom
Realizácia Júl 2011
Fotografie Náter plechovej strechy Náter plechovej strechy Náter plechovej strechy Objekt po zásahu