Náter oceľovej konštrukcie tribúny

Náter oceľovej konštrukcie tribúnyNáter oceľovej konštrukcie bol aplikovaný po mechanickom očistení a odmastení v dvoch vrstvách jednonáterovou syntetickou hmotou. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie estetickej hodnoty objektu. 

Lokácia Letný štadión, Zvolen
Zadanie Náter oceľovej konštrukcie tribúny
Objekt Tribúna letného štadióna
Realizácia Jún 2010
Fotografie Objekt pred zásahom Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Náter oceľovej konštrukcie tribúny Objekt po zásahu