Likvidácia rias a plesní zo zatepľovacieho systému

Likvidácia rias a plesní zo zatepľovacieho systému

Vzhľadom na orientáciu, nedostatok priameho slnečného žiarenia, výskyt zelene v okolí, a neposlednom rade vzhľadom na samotnú inštaláciu zatepľovacieho systému, bola severná stena tohto objektu napadnutá riasami a plesňami. Spoločenstvo vlastníkov sa rozhodlo pre odstránenie tejto závady nielen z estetických a hygienických dôvodov, ale najmä v rámci pravidelnej údržby zatepľovacieho systému. Na likvidáciu rias a plesní bol použitý ako aj na predošlých objektoch protiplesňový systém, ktorý pozostával z aplikácie likvidátora plesní, odstránenia zahubených plesní z fasády vysokotlakovým čistením, aplikácie protiplesňového penetračného náteru a náteru protiplesňovou náterovou hmotou v dvoch vrstvách. 

Lokácia Severná ulica 12, 13, Banská Bystrica
Zadanie Likvidácia rias a plesní zo zatepľovacieho systému severnej steny
Objekt Bytový panelový dom, 9 poschodí
Realizácia Máj - Jún 2015
Fotografie Objekt pred zásahom Objekt pred zásahom Aplikácia likvidátora plesní Vysokotlakové čistenie fasády Vysokotlakové čistenie fasády Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Aplikácia náterovej hmoty Objekt po zásahu Objekt po zásahu Objekt po zásahu