Inštalácia bleskozvodov

Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových preskleníPo výmene schodiskových presklení, ktoré slúžili aj ako bleskozvody, bolo nutné tieto nahradiť a pripojiť na existujúcu sústavu.
 

Lokácia Sitnianska 13 - 17, Banská Bystrica
Zadanie Inštalácia bleskozvodov po výmene schodiskových presklení
Objekt Bytový panelový dom, 8 poschodí
Realizácia Jún 2011
Fotografie Inštalácia bleskozvodových vedení Inštalácia bleskozvodových vedení Inštalácia bleskozvodových vedení