Demontáž STA antény

Odstránenie spoločnej televíznej antényVzhľadom na pokročilé štádium korózie a nefunkčnosť spoločnej televíznej antény, sa obyvatelia bytového domu správne rozhodli pre jej odstránenie. 

Lokácia Robotnícka 24, Banská Bystrica
Zadanie Odstránenie spoločnej televíznej antény
Objekt Bytový dom, 3 poschodia
Realizácia Júl 2011
Fotografie Odstraňovanie spoločnej televíznej antény